+84 243 5191102

   

amb.jsc88@gmail.com

   
        

Lịch sử phát triển

Thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại trang thiết bị y tế AMB
được thành lập vào tháng 5/2013. Kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Công ty đã có những bước phát triển vô cùng nhanh chóng và vững vàng.

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?
^ Về đầu trang